Grāmatvedība. Pielāgota jūsu vajadzībām
Nepatīk komunicēt ar VIDu ? Mēs to protam.

Uzņēmumiem

Pilna grāmatvedības uzskaite. 

Atskaites VID un vadībai. 

Konsultācijas darbības optimizācijai

Privātpersonām

Gada IIN deklarācijas

Kapitāla pieauguma deklarācijas

Pašnodarbināto apkalpošana

           Mēs strādājam ar